เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่พัฒนาผู้เรียน นอกห้องเรียน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2556 ภายใต้แนวคิด “เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กว้างไกล เติมเต็มความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และมีกิจกรรมผจญภัยที่สนุกสนาน ปลอดภัย เพื่อฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม ความเป็นผู้นํา และความคิดริเริ่ม ฯลฯ

จากนั้นเพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ค่อยๆ เติบโตขึ้น และมีการเพิ่มเติมการให้บริการภาคการท่องเที่ยวพักผ่อนที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัว บุคคลทั่วไป ที่สนใจการท่องเที่ยวพักผ่อน รวมไปถึงกลุ่มหน่วยงานและองค์กรที่สนใจจัดประชุม สัมมนา โดยมีห้องประชุม และห้องพักที่ทันสมัยให้ความสะดวกสบายไว้บริการอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยฐานกิจกรรม และองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทุกศาสตร์แห่งชีวิต อันประกอบด้วยโซนหลักๆ ดังนี้

 1. โซนที่พัก ห้องประชุมสัมมนา และกิจกรรมแอดเวนเจอร์ (เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์)
  • โซนที่พัก จํานวน 73 ห้อง
       - โซนที่พัก The Journey ตกแต่งห้องพักแบบเอเชีย 10 ประเทศ และแบบยุโรป 10 ประเทศ ตามเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศนั้นๆ รวมจํานวน 20 ห้อง
       - โซนที่พัก The Naturalist จํานวน 53 ห้อง โดยออกแบบตกแต่งกราฟฟิก ออกแบบเฉพาะไม่ซ้ำกันในธีม THE NATURALIST DIARY ได้ไปพบเห็นและจดบันทึกความประทับใจในธรรมชาติจําลองการเดินทางไปชมธรรมชาติ (ดอกไม้ พืชพรรณ สัตว วัฒนธรรม) ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะทําให้ผู้พักได้บรรยากาศที่ประทับใจ
       - โรงนอน Kids’ Zone จํานวน 32 เตียง และมีสถานที่พร้อมมีอุปกรณ์ กางเต็นท์ได้ จํานวน 400 หลัง
       - โซนห้องประชุม สามารถรองรับการจัดสัมมนาและจัดเลี้ยงได้ ตั้งแต่ 50 - 500 ท่าน
  • โซนกิจกรรมแอดเวนเจอร์
       - กิจกรรมแอดเวนเจอร์ สําหรับค่ายเยาวชน ซึ่งจําลองสิ่งมหัศจรรย์ และสิ่งที่มีชื่อเสียงของโลก ได้แก่ กําแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) จัดกิจกรรมปีนกําแพงหน้าผา และปีนตาข่ายเชือกใยแมงมุม “Spider” เดินข้ามสะพานตาข่ายเชื่อมระหว่างกําแพงเมืองจีนไปยังหอไอเฟล (Eiffel Tower) “จิ้งจอกเวหา” โรยตัวข้ามน้ำไปยังฝั่งตรงข้าม หอเอนปิซา (Pisa Leaning Tower) มีกิจกรรมโรยตัวด้วยเชือกสไลด์ลงจากที่สูง สะพานทาวเวอร์ บริดจ์ (Tower Bridge) กิจกรรมเดินไต่เชือกข้ามลําน้ำ กิจกรรมวิ่งเหนือน้ำบนแผ่นโฟม วิ่งทรงตัวบนแผ่นโฟมข้ามน้ำจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
  • โซนนิทรรศการ กาลครั้งหนึ่งแกลอรี่ ของเก่า ของสะสม ของหายาก ที่มีอายุหลายร้อยปี
       - พิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราณ นำเสนอเรื่องราวของ การละเล่นในสมัยก่อน ถ่ายทอดเรื่องราวการประดิษฐ์ของเล่นไม้ ในสมัยโบราณ
  • โซนเรือนตํารับสํารับไทย ร.ศ.๑๒๓
       - จัดแสดงและจำลองบรรยากาศให้อยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ในสมัย รศ.๑๒๓ โดยมีเรือนเล็กอีก 2 เรือน เป็น เรือนน้ำพริก เรือนขนมไทย เรือนกิจกรรมรอยไทย โดยมีการทำกิจกรรม เวิร์คช้อปให้กับเด็กได้เรียนรู้และสามารถฝึกเป็นอาชีพได้ เช่น ผ้ามัดย้อม ก้อนดินของพ่อ สวนถาด สบู่
  • เพลินวารีสปา
       - การทำสปาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และสมุนไพรไทย
  • จอยส์ ช้อปปิ้ง เพลส
       - แหล่งช้อปปิ้งที่รวมความนำสมัยในรูปแบบความเป็นวัฒนธรรมอีสานใต้ และรวมสิ่งของการทำและผลิต จากชาวบ้าน และของพื้นถิ่น เพิ่มมูลค่าและโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สีสันที่ทันสมัย ผ้าไทย ผ้าถิ่น ของบุรีรัมย์ พร้อมอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมบริการ
 2. อาคารด้วยรักและภักดี และอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน (FLORA)
  • อาคารด้วยรักและภักดี
       - เริ่มชมจากโถงทางเข้าที่มีภาพเขียนสีน้ำมันพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาดใหญ่ มีบอร์ดนิทรรศการแนะนำเพ ลา เพลิน และมีจุดเด่นในการแสดงผ้าไหมยกทองโบราณ ซึ่ง เป็นผลงานชิ้นเอกของ “อาจารย์วีรธรรม ตระกูลไทย” และชาวบ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รู้จักกันในนามของ “หมู่บ้านผ้าไหมเอเปค” ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมา
  • อุทยานไม้ดอก เพลาเพลิน
       - เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ในพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ นับเป็นอุทยานไม้ดอกแห่งแรกและแห่งเดียวในดินแดนอีสานใต้ แสดงพรรณไม้ในหมู่อาคาร 6 โรงเรือน อาคารที่จัดแสดงและภูมิทัศน์โดยรอบจัดในรูปแบบเอกลักษณ์อีสานใต้ ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 3. ศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
  • ฐานกิจกรรมพลังแผ่นดิน
       - กิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ทั้งด้านเกษตร และด้านวิทยาศาสตร์ การลดโลกร้อนในการทำผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์เรียนรู้เรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์ ศูนย์เรียนรู้การปลูกและผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์
       - ต้นแบบของโรงพยาบาลชุมชนที่จับมือร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อการปลูกกัญชาและสกัด เป้าหมายเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ปักหมุดบุรีรัมย์ โมเดล ขับเคลื่อนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างแท้จริง
  • การปลูกและดูแลพืชและดอกไม้เมืองหนาว
       - จุดเรียนรู้ด้านเกษตรเกี่ยวกับการ ปลูก ชักตาดอก ปักชำ และหัวพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ทิวลิป ลิลลี่
  • สวนสมุนไพร
       - การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ดำเนินวิถีเกษตรพอเพียง
  • อาคารรักพ่อพอเพียง
       - ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและถ่ายทอดเรื่องราว ศาสตร์พระราชา ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ ด้านในจัดนิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพทั้ง ๙ ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ภายนอกอาคาร เป็นลานกิจกรรม และจุดการเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง การจำลองวิถีชาวนา และโรงภาพยนต์การฉายหนังกลางแปลง
 4. พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง)
  • วิหารที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นเก่าแก่ อายุกว่า 2,300 ปี ทีสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกา ทรงประทานให้อัญเชิญมาประดิษฐาน และมาปลูก ณ อุทยานไม้ ดอก เพ ลา เพลิน เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย
 5. เพลาเพลิน วอเตอร์ พาร์ค
  • สวนน้ำระดับมาตรฐานโรงแรม มีเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำ สำหรับเด็ก ที่มีเครื่องเล่น และสระน้ำระดับ 60 เมตร ที่ให้ความสนุกสนานหลายชนิด โดยมีการจัดการ ระบบการรักษาความปลอดภัย และความสะอาดอยู่ ในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

Sign In

Or
Don’t have an account?