ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด

เข้าสู่หน้าหลัก