จัดเลี้ยง/สัมมนา Tel. 087-797-6425,
ที่พัก/โรงแรม Tel.087-798-1039

เทศกาลปทุมมา ราชินีป่าฝน Queen of rain forest

เทศกาลปทุมมา ราชินีป่าฝน Queen of rain forest

ททท. ร่วมกับ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ปราณีตศิลป์ รังสรรประติมากรรมชิ้นเอกขบวนรถแห่สงกรานต์บุรีรัมย์ คา

ททท. ร่วมกับ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ปราณีตศิลป์ รังสรรประติมากรรมชิ้นเอกขบวนรถแห่สงกรานต์บุรีรัมย์ คา

กิจกรรมวันเด็กปี 2562 ณ เพ ลา เพลิน

กิจกรรมวันเด็กปี 2562 ณ เพ ลา เพลิน

มหาสงกรานต์ผู้สูงวัย ชุมชนยิ้มใส หัวใจเดียวกัน

มหาสงกรานต์ผู้สูงวัย ชุมชนยิ้มใส หัวใจเดียวกัน

เด็กไทยหัวใจติดปีก

เด็กไทยหัวใจติดปีก

เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ บูธ G159, 168 อาคาร C ชั้น 1

เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ บูธ G159, 168 อาคาร C ชั้น 1

ปทุมมาราชินีป่าฝน น้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ปทุมมาราชินีป่าฝน น้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

“โลกมหัศจรรย์ของแมลง”

“โลกมหัศจรรย์ของแมลง”

อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับเหล่าคณะฑูต

อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับเหล่าคณะฑูต

#เทศกาลปทุมมาราชินีป่าฝน

#เทศกาลปทุมมาราชินีป่าฝน

งานเกษตรมหัศจรรย์

งานเกษตรมหัศจรรย์

งานเกษตรมหัศจรรย์

งานเกษตรมหัศจรรย์

งานเกษตรมหัศจรรย์

งานเกษตรมหัศจรรย์

งานเกษตรมหัศจรรย์

งานเกษตรมหัศจรรย์